HUGO BOSS ASIA ARTSep 12, 2013 - Dec 8, 2013

  • HUGO BOSS ASIA ART Award — Emerging Chinese Artists

    The inaugural HUGO BOSS ASIA ART, initiated by the Rockbund Art Museum (RAM) and HUGO BOSS, was announced in Shanghai in June this year. Seven emerging artists from Greater China have made the cut for the finalist: BIRDHEAD (Shanghai), Hsu Chia Wei (Taipei), Hu Xiangqian (Beijing), Kwan Sheung Chi (Hong Kong), Lee Kit (Hong Kong), Li Liao (Shenzhen), Li Wei (Beijing).


    As the mos